Stavební povolení Praha

Rychlý kontakt:
Vaše jméno:

Kontakt:

Dotaz:

Projektové řízení

Projektové řízení je služba poskytovaná hlavně investorům, developerům, stavebním společnostem a menším stavebním firmám.
Pod naším vedením je klient proveden celým procesem výstavby nebo jeho částmi, které si sám zvolí od probrání jeho záměru, přes například tvorbu projektové dokumentace, vydání stavebního povolení, až po jeho konečné zhotovení, končící obvykle kolaudací nebo předáním díla koncovým uživatelům. Jednotlivé etapy výstavby jsou s klientem řešeny po předložení konkrétních nabídek s doporučeními a dalšími návrhy k hladkému průběhu projektu, popřípadě je možné na základě předem definovaných kritérií řešit zvolené etapy výstavby na základě plné moci bez zbytečného zatěžování klienta podrobnostmi.
Toto provedení šetří klientovy zejména čas a ve výsledku i jeho peníze.

Řízení projektů se dělí obvykle do tří základních etap.

Přípravné práce: zadání projektu, volba vhodného dodavatele projektové dokumentace, harmonogram, volba dodavatele na základě dodaných podkladů, vyřízení stavebního povolení, popřípadě ohlášení stavby nebo územního řízení.
Stavební práce: předání staveniště, celková koordinace všech subjektů podílejících se na plynulém běhu všech prací, smluv, zápisů do katastru a jiných.
Předání funkčního projektu: předání koncovému zákazníkovy, uzavření smluv s dodavateli energií (elektřina, voda, plyn), založení správcovské firmy a jiné.
V průběhu těchto řízení, je při volbě všech jednotlivých částí přihlíženo ke kvalitě, rychlosti, zkušenostem dodavatele a ceně všech dodávek. Pří tvorbě například projektové dokumentace není například vždy nejdůležitějším aspektem cena, ale kvalita jejího provedení s ohledem na její budoucí použití v projektu stavby, které může ve výsledku ušetřit, ale i nepříjemně prodražit celé dílo, popřípadě prodloužit dobu nutnou pro získání stavebního povolení. Tyto a mnohé další aspekty projektu musí být posouzeny v souvislostech a jejich perfektní provázanost je ve výsledku velmi důležitá pro váš cíl a kvalitu jeho provedení. Proto se v těchto věcech vždy neváhejte obrátit na nás, ať už se jedná pouze o přístavbu rodinného domu, kdy vy jako investor stojíte na úplném začátku, nebo jste se ocitly uprostřed rozdělané práce a nevíte jak dál nebo vám vaše věc přerůstá přes hlavu.

Stavební povolení a projektová dokumentace Praha | Web vyrobilo Capre.cz