Stavební povolení Praha

Rychlý kontakt:
Vaše jméno:

Kontakt:

Dotaz:

Mezi naše hlavní činnosti patří projektování a inženýring

K těmto činostem jsou pak přiřazeny zejména tyto části:
 • Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby a územních řízení
 • Vypracování studie a návrhu stavby
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Vypracování průkazu energetické náročnosti budov
 • Projednání s dotčenými orgány
 • Projednání se správci sítí
 • Vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky
 • Měření radonu
 • Získání všech dokumentů a stanovisek příslušných ostatních orgánů státní správy
 • Vyřizování změn v užívání
 • Zajištění kolaudace
 • Geodetické zaměření
 • Stavební dozor

Stavební povolení a projektová dokumentace Praha | Web vyrobilo Capre.cz